Σκοτίες-Κορνίζες

Σκοτίες Και Κορνίζες

Οι σκοτίες δημιουργούνται πριν την εφαρμογή της αντιρρηγματικής στρώσης στις θερμομονωτικές πλάκες. Οι επιφάνειες των σκοτιών χαράσσονται με ειδική φρέζα  και οπλίζονται με το ειδικό ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ. Απαραίτητη είναι η επικάλυψη των πλεγμάτων σκοτίας με το ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ VITEXTHERM τουλάχιστον κατά 10 cm. Το τσιμεντοειδές κονίαμα GNK 20W επιστρώνεται και στις δύο πλευρές της εγκοπής και το ειδικό πλέγμα τοποθετείται με την χρήση του ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ. Μετά το στέγνωμα της αντιρρηγματικής στρώσης προτείνεται η επίστρωση με λεπτόκοκκο έγχρωμο επίχρισμα GRANIKOT ACRYLIC ή SILICONE.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.