Παρελκόμενα

Πριν την τοποθέτηση της αντιρρηγματικής στρώσης τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια:

  • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ με επικολλημένο υαλόπλεγμα τοποθετείται στις εξωτερικές γωνίες (ακμές) του κτιρίου. Εφαρμόζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η επιφάνειά και να είναι προστατευμένη από ενδεχόμενες κρούσεις. Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτή το γωνιόκρανο. Σε πιθανή σύνδεση γωνιοκράνων (για ακμές > 2,5 m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με πλέγμα.
  • Διατίθεται και ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ με επικολλημένο υαλόπλεγμα , για την προστασία των μη ορθών (90°) γωνιών.
  • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ με επικολλημένο υαλόπλεγμα (10×10 cm). Χρησιμοποιούνται κατά τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες. (π.χ. άνω ακμή παραθύρων & πορτών , στεγαστή βεράντα). Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτό το γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη. Σε πιθανή σύνδεση νεροσταλλακτών ( >2,5m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με υαλόπλεγμα. Το τεμάχιο χρησιμοποιείται για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών από τους ρύπους που έχουν επικαθίσει στα κατακόρυφα τμήματα.
  • Στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης τοποθετείται ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Το πλέγμα μπορεί να παραλάβει διαγώνιες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κ.α.)
  • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου Ε) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά.
  • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου V) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερική γωνία.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.