Οδηγοί Εκκίνησης

Τοποθέτηση Οδηγού Εκκίνησης

Ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ τοποθετείται στο κάτω άκρο για την ευθυγράμμιση του συστήματος. Αρχικά, επιπεδώνουμε την επιφάνεια οριζόντια με αλφάδι και κάθετα με χρήση νήματος και πλαστικών αποστατών. Οι μεταλλικοί οδηγοί στερεώνονται στην τοιχοποιία ανά 30cm με το ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ και ενώνονται μεταξύ τους με τον ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Πιθανές ανωμαλίες του υποστρώματος διορθώνονται με τη χρήση ειδικών αποστατών. Οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ τοποθετούνται με  απλό κούμπωμα στο βύσμα και έχουν τη δυνατότητα μεταξύ τους συνδυασμού για μεγαλύτερα πάχη.

Φιλτράρισμα