Αντιρρηγματική

Αντιρρηγματική Στρώση

Η αντιρρηγματική στρώση εφαρμόζεται καθολικά στην επίπεδη επιφάνεια της διογκωμένης πολυστερίνης. Το κονίαμα GNK 20W τοποθετείται με οδοντωτή σπάτουλα 8 ή 10mm η οποία αφήνει συνολικό πάχος στρώσης κονιάματος 4-5 mm. Ενώ είναι νωπό το κονίαμα, εγκιβωτίζεται το ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ VITXTHERM και εξομαλύνεται με τη χρήση ίσιας σπάτουλας ή σπάτουλας μεγάλης επιφάνειας. Το υαλόπλεγμα εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω με συνεχή επικάλυψη των ρολών κατά 10 cm εκατέρωθεν των δύο πλευρών του έτσι ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα οι τάσεις.

  • Για περαιτέρω προστασία από εξωτερικές καταπονήσεις μπορεί να εφαρμοστεί διπλό υαλόπλεγμα το οποίο τοποθετείται προτού στεγνώσει η πρώτη στρώση κονιάματος.
  • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το υαλόπλεγμα να καλύψει όλη την επιφάνεια συμπεριλαμβανομένου των ειδικών τεμαχίων.
  • Στο σημείο συναρμογής δύο διαφορετικών τύπων θερμομονωτικών υλικών πριν την εφαρμογή της αντιρρηγματικής στρώσης θα πρέπει να τοποθετηθεί λωρίδα υαλοπλέγματος σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από κάθε πλευρά.

Μετά την ολοκλήρωση της αντιρρηγματικής στρώσης και αφού περάσουν 24 ώρες η επιφάνεια μπορεί να λειανθεί με τοπικό τρίψιμο για να σβηστούν τοπικές ανωμαλίες ή να εφαρμοστεί μία δεύτερη λεπτή στρώση κονιάματος GNK 20W προκειμένου να επιπεδωθεί πλήρως.

Η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει επαρκώς πριν τη τοποθέτηση του τελικού επιχρίσματος. Ο ακριβής χρόνος καθορίζεται από τις καιρικές συνθήκες και εκτιμάται από 2 – 6 ημέρες.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.